جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago | قیمت رفراکتومتر

تاریخ :آوریل 12, 2021 نویسنده :ktg-admin

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago | قیمت رفراکتومتر

لیست فروش رفراکتومتر آتاگو  Atago  و قیمت رفراکتومتر ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

برای دریافت کاتالوگ رفراکتومترها به سایت atago.net مراجعه بفرمایید.

هلدینگ KTG عامل فروش رفراکتومتر آتاگو ژاپن با یک دهه تجربه

 

 

کد محصولشرح کالانام کمپانی بهای هر واحد (تومان)

رفراکتومترهای چشمی(بریکس متر)

S1

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10T 
BRIX: 0-10%

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10

Atago ژاپن____

7/000/000*

S2

رفراکتومتر چشمی مدل Master-20PM
BRIX: 0-20%

Atago ژاپن6/350/000*
S3

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20T
BRIX: 0-20%

Atago ژاپن____
S4

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20α

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20Pα

BRIX: 0-20%

Atago ژاپن 

____

 

T5رفراکتومتر چشمی مدل   Master-T
BRIX: 0-32%
Atago ژاپن____
T6

رفراکتومتر چشمی مدلMaster-M
BRIX: 0-33%

Atago ژاپن____
T7رفراکتومتر چشمی مدل   Master-α
BRIX: 0-33%
Atago ژاپن____
S8

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-50H
BRIX:0-50%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن____
T9

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53T
BRIX:0-53%

Atago ژاپن7/000/000*
A10

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PT
BRIX:0-53%

Atago ژاپن____
A11

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53Pα
BRIX:0-53%

Atago ژاپن11/000/000*
M12

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53α
BRIX:0-53%

Atago ژاپن9/000/000*
S13

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PM و Master-53M
BRIX:0-53%

Atago ژاپن6/500/000*
S14رفراکتومتر چشمی مدل   HSR 500
%BRIX:0-90(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)
Atago ژاپن24/000/000*
TP15

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-500
BRIX:0-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا100 درجه)

Atago ژاپن____
SK16رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2T
BRIX:28-62%
Atago ژاپن4/000/000*
S17

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2M
BRIX:28-62%

Atago ژاپن____
S18

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-80H
BRIX:30-80%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن11/500/000*
K19

 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4T
BRIX:45-82%

 Atago ژاپن____
K20

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4M
BRIX:45-82%

فروش ویژه

Atago ژاپن3/000/000*
S21

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-93H
BRIX:45-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن11/500/000*
S22

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3T
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

 S23

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3M
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

S25

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-100H
BRIX:60-100%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن11/500/000*

رفراکتومترهای دیجیتال

P26رفراکتومتر دیجیتال قهوه پرتابل مدل PAL Coffee
TDS: 0-22%
BRIX: 0-25%
Atago ژاپن17/000/000*
KS27

رفراکتومتر دیجیتال نوشیدنی رومیزی مدل  PR-32-α
BRIX: 0-32%

Atago ژاپن25/000/000*
S28

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1
BRIX:0-53%

Atago ژاپن13/500/000*
S29رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل    PAL 1 BLT/IOS
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای آیفون
%Brix: 0-53
رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1 BLT/A+W
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای اندروید
Atago ژاپن14/500/000*
S30فراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-201 α
BRIX:0-60%
Atago ژاپن____
S31

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-301 α
BRIX:45-93%

Atago ژاپن43/500/000*
S32

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل  مدل:PAL-a
Brix : 0-85

Atago ژاپن17/600/000*
TS33

رفراکتومترقلمی دیجیتال  مدل PEN-PRO
Brix:0-85

Atago ژاپن20/000/000*
A34

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 3
BRIX: 0-93%

Atago ژاپن35/000/000*
S35

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل PAL S
BRIX:0-93%

Atago ژاپن38/000/000*
S36

رفراکتومتر دیجیتال دو منظوره پرتابل PAL-BX/RI
Brix : 0-93
Index :1/3306-1/5284 nD

Atago ژاپن45/000/000*
TAS37

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 2
BRIX:45-93%

Atago ژاپن13/500/000*
A38رفراکتومتر دیجیتال پرتابل، مدل RA-130
Brix: 0-85 – دقت:  ±۰٫۲%
nD : 1.3200 – ۱.۵۰۰۰ – دقت: ±۰٫۰۰۰۵
Kem ژاپن____

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago(کلینیکال)

S39

رفراکتومتر کلینیکال چشمی  مدل SUR-NE
رنج سرم پروتئین 12-0 گرم بر 100 میلی لیتر
Minimum Scale: 0/2 g/100ml
Urine S. G. 1.000 to 1.060
رنج Index: 1/3330-1/3660

Atago ژاپن9/000/000*
S40

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال مدل   PAL-10S
Urine S. G. 1.000 to 1.060

Atago ژاپن
H41رفراکتومتر کلینیکال چشمی روميزي مدل Versatile
رنج توتال پروتئین سرم: 12-0 گرم بر دسي ليتر
Minimum Scale: 0/1 g/100ml
رنج وزن مخصوص:1080-1000 – با دقت 0/001
Erma ژاپن27/500/000*
S42رفراکتومتر کلینیکال چشمی MASTER-SUR/Nα (دارای ATC)
(دقت:  ±0.001) Urine S.G. scale : 1.000 to 1.060
Serum protein scale : 0.0 to 12.0g / 100mL
Refractive index scale (nD) : 1.3330 to 1.3660
Atago ژاپن8/400/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago (رفراکتومترهای رومیزی)

S43

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-1T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن____
S44

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-2T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن____
S45

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی(ABBE)  مدل DR-A1 Plus
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.7100- 1.3000

Atago ژاپن____
S46

رفراکتومتر  دیجیتال رومیزی مدل Smart-1
BRIX:0-95%
inverted sugar-HFCS(42)-HFCS(55)

Atago ژاپن200/000/000*
S47

رفراکتومتر اتومات دیجیتال رومیزی مدل RX7000i
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.71500- 1.29980

Atago ژاپن____

رفراکتومتربرای ضریب شکست(ایندکس)

S48

ایندکس متر چشمی قلمی مدل R-5000
رنج اندازه گیری Index :1/333-1/520 nD
با 3 رنج :1/40-1/333 1/48-1/41 1/52-1/47                                  سه ستونه

Atago ژاپن23/500/000*
S48

ایندکس متر چشمی قلمی مدل Master-RI
رنج اندازه گیری Index :1/435-1/520 nD
تک ستونه

Atago ژاپن7/000/000*
F49ایندکس متردیجیتال پرتابل، Pal-RI
Refractive Index:1.3306 to 1.5284
Temperature 5 to 45゚C
Atago ژاپن____

رفراکتومتربرای اندازه گیری شوری(شوری سنج)

S50

شوری سنج چشمی مدل Smill-M
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در پرورش ماهی )

Atago ژاپن8/800/000*
S51

شوری سنج چشمی مدلSmill-a
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم

Atago ژاپن9/950/000*
S52شوری سنج دیجیتال مدل Pal-Salt
رنج شوری : % 10-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در صنایع غذایی)
Atago ژاپن17/500/000*

رفراکتومتربرای تعیین درصد ضد یخ و نقطه انجماد اتیلن گلایکول

S53

رفراکتومتر چشمی تعیین درصد ضدیخ ونقطه انجماد  مدل  Master BR

PG/EG: 0-70%
Freezing temperature 0 to -50

Atago ژاپن9/000/000*
S54رفراکتومترچشمی تعیین غلظت آب باتری و نقطه انجماد مدل Master BC

Freezing temperature 0 to -50

Battery fluid
1.150 – 1.300

Atago ژاپن6/500/000*
S55

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد  ضدیخ و نقطه انجماد مدل PAL 91S
E.G:0.0 to 90.0 % (V/V)
Freezing point: 0 to -50゚C

Atago ژاپن18/000/000*

رفراکتومتربرای تعیین درصد الکل

S56

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد الکل مدل PAL 33S
Ethyl alcohol : 0.0 to 53.0%
ATC:5 to 30゚C

Atago ژاپن27/000/000*
S57رفراکتومتر دیجیتال ایزوپروپیل الکل، Pal-131s
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 20 – 0 درصد
Atago ژاپن____

رفراکتومتربرای تعیین غلظت عسل

SA58

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل HHR-2N
Water : 12-30 و دقت : Water %1

Atago ژاپن14/500/000*
S59

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل Master honey/BX
BRIX: 58-9

Atago ژاپن10/500/000*
TS60

رفراکتومتر دیجیتال عسل  مدل PAL 22S
Water : 12-30 و دقت : Water %0/1

Atago ژاپن25/500/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atagoبرای تعیین غلظت شیر

S61رفراکتومتر چشمی شیر مدل Master Milk
BRIX: 0-23%
Atago ژاپن____
S62رفراکتومتر دیجیتال شیر مدل  PAL MilkAtago ژاپن____
Atago ژاپن

 

فرم سفارش