جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت انواع کیت آزمایشگاهی

تاریخ :جولای 14, 2019 نویسنده :ktg-admin

قیمت انواع کیت آزمایشگاهی

در جدول زیر قیمت انواع کیت آزمایشگاهی را مشاهده می کنید:

 ردیفشرح کالاحجم کیتکمپانی بهای هر واحد (تومان)

کیت های استخراج DNA / RNA

 1.کیت استخراج RNA کل از خون-سلول-بافت50تستایرانی1/090/000*
2.کیت استخراج RNA از مایعات بدن50تستایرانی1/250/000*
3.کیت استخراج DNA از بافت50تستایرانی930/000*
4.کیت استخراج DNA از خون50تستایرانی930/000*
5.کیت استخراج DNA از باکتری50تستایرانی1/320/000*
6.کیت استخراج DNA از بافت گیاه50تستایرانی1/050/000*
7.کیت استخراج DNA از ژل و محصول PCR50تستایرانی930/000*

قیمت انواع کیت آزمایشگاهی

کیت های سایتوکاین الایزا

10. کیت الایزای اینترلوکین-4 موشی
Mouse IL-4 ELISA Kit
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*
11.کیت الایزای اینترلوکین-10 موشی
Mouse IL-10 ELISA Kit
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*
12.کیت الایزای اینترلوکین-12(P70) موشی
Mouse IL-12 (p70) ELISA Kit
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*
13.کیت الایزای اینترلوکین-17ای موشی
Mouse IL-17A ELISA Kit
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*
14.کیت الایزای اینترفرون-گاما موشی
Mouse IFN-Y ELISA Kit
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*
15.کیت الایزای IgE موشی
Mouse IgE ELISA Kit
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*
16.پروتئین نوترکیب نکروز تومور فاکتور آلفا انسانی
Human TNF-a Recombinant Protein
96تست
1پلیت پریکوت
ایرانی3/500/000*

آنزیم های پلیمراز و مواد PCR

17.آنزیم تگ پلیمراز Taq DNA Polymerase500یونیتایرانی150/000*
18.آنزیم فیوژن پلیمراز Phusion DNA Polymerase250یونیتایرانی235/000*
19.آنزیم فیوژن پلیمراز Phusion DNA Polymerase500یونیتایرانی445/000*
20.آنزیم هات استارت Apta Hot-Start Taq DNA Polymerase500یونیتایرانی520/000*
21.مسترمیکس آماده تگ Taq 2X premix 1mlایرانی130/000*
22.رنگ ایمن برای ژل آگارز DNA Safe Stain0.5mlایرانی155/000*
23.رنگ برای نمونه DNA loading Dyes 1mlایرانی46/000*
24. بافر تانک الکتروفورز TAE buffer 50X100mlایرانی140/000*
25.بافر تانک الکتروفورز TBE buffer 10X 100mlایرانی140/000*
26.مارکر 100bp DNA Marker 0.5mlایرانی490/000*

قیمت انواع کیت آزمایشگاهی اندازه گیری پروتئین

27.Chemiluminescence Substrate (ECL)l50mlایرانی290/000*
28.Chemiluminescence Substrate (ECL)l100mlایرانی570/000*
29.کیت اندازه گیری کمی پروتئین
BCA Protein Quantification Kit
50mlایرانی400/000*
30.کیت اندازه گیری کمی پروتئین
BCA Protein Quantification Kit
100mlایرانی780/000*
31.ستون تخلیص پروتئین Ni-IDA Resin5mlایرانی920/000*
32.مارکر پروتئین LMW Protein Marker0.5mlایرانی870/000*

کیت های مخصوص آزمایش Real time PCR

33.محلول نگهداری RNA
RNA Later
50mlایرانی270/000*
34.محلول نگهداری RNA
RNA Later
100mlایرانی480/000*
35.کیت ساخت cDNA
cDNA Synthesis Kit
50تستایرانی870/000*
36.مسترمیکس سایبرگرین
2X SYBR Green RealTime PCR
1mlایرانی450/000*
37.
38.
39.
40.

کمپانی Glenbio یک کمپانی انگلیسی تولید کننده انواع کیت آزمایشگاهی و سایر تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی می باشد که با ورود به وب سایت این کمپانی می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جهت اطلاع از انواع کیت های آزمایشگاهی به این صفحه مراجعه فرمایید.

کیت آزمایشگاهی

کیت آزمایشگاهی

 

فرم سفارش