جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت اتوکلاو آزمایشگاهی |خرید و فروش انواع اتوکلاو

تاریخ :آوریل 16, 2021 نویسنده :ktg-admin

لیست قیمت اتوکلاو را در جدول زیر مشاهده می کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اتوکلاو‌ها صفحه اتوکلاو چیست را

مطالعه فرمایید.

هلدینگ KTG تولید کننده انواع اتوکلاو آزمایشگاهی و بیمارستانی با دو دهه تجربه

 

 

 

</tr

کد محصولشرح کالاکمپانی بهای هر واحد (تومان)
کد

قیمت اتوکلاو ایرانی آزمایشگاهی

کلاس Nقیمتهای جدید(ستاره قرمز)
D1اتوکلاو 10 لیتری (آزمایشگاهی)دیجیتال رومیزی عمودی
درب از بالا تمام استیل با شیر اطمینان ایتالیایی کلاسN
ایرانی8/500/000*
D2اتوکلاو 25 لیتری (آزمایشگاهی)دیجیتال  زمینی عمودی
درب از بالا تمام استیل با شیر اطمینان ایتالیایی کلاسN
ایرانی11/000/000*
D3 اتوکلاو 50 لیتری(آزمایشگاهی) دیجیتال زمینی عمودی
درب از بالا تمام استیل با شیر اطمینان ایتالیایی کلاسN
ایرانی14/000/000*
D4 اتوکلاو 75 لیتری(آزمایشگاهی)دیجیتال زمینی عمودی
درب از بالا تمام استیل با شیر اطمینان ایتالیایی کلاسN
ایرانی14/500/000*
D5 اتوکلاو 100 لیتری(آزمایشگاهی) دیجیتال زمینی عمودی درب از بالا تمام استیل با شیر اطمینان ایتالیایی کلاسNایرانی15/200/000*
کد 

 قیمت اتوکلاو ایرانی رومیزی 

کلاس Bقیمتهای جدید (ستاره قرمز)
D6اتوکلاو 18 لیتری(دندانپزشکی) دیجیتال رومیزی افقی
(درب روبرو برقی)کلاسB
ایرانی39/000/000*
D7اتوکلاو 23 لیتری(دندانپزشکی) دیجیتال رومیزی افقی
(درب روبرو برقی)کلاسB
ایرانی40/000/000*
D8 اتوکلاو 30 لیتری(دندانپزشکی) دیجیتال رومیزی افقی
(درب روبرو برقی)کلاسB
ایرانی42/000/000*
کد 

 قیمت اتوکلاو ایرانی کلینیکال و بیمارستانی

کلاس Bقیمتهای جدید (ستاره قرمز)
D9 اتوکلاو 60 لیتری (کلینیکال)تمام اتوماتیک کابیندار
(درب برقی)کلاسB
ایرانی63/500/000*
D10 اتوکلاو 80 لیتری (کلینیکال)تمام اتوماتیک کابیندار
(درب برقی)کلاسB
ایرانی67/500/000*
D11 اتوکلاو 100 لیتری (کلینیکال) تمام اتوماتیک کابیندار
(درب برقی)کلاسB
ایرانی80/000/000*
D12 اتوکلاو 130 لیتری (کلینیکال) تمام اتوماتیک کابیندار
(درب برقی)کلاسB
ایرانی90/000/000*
D13 اتوکلاو 130 لیتری (کلینیکال)تمام اتوماتیک کابیندار
دو درب(درب برقی)کلاسB
ایرانی110/000/000*
D14 اتوکلاو 200 لیتری(بیمارستانی) تمام اتوماتیک کابیندار
(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی135/000/000*
D15 اتوکلاو 200 لیتری (بیمارستانی) تمام اتوماتیک کابیندار  
دودرب(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی—-
D16 اتوکلاو 300 لیتری (بیمارستانی)تمام اتوماتیک کابیندار
(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی150/000/000*
D17 اتوکلاو 300 لیتری(بیمارستانی) تمام اتوماتیک کابیندار
دو درب(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی170/000/000*
D18 اتوکلاو 400 لیتری(بیمارستانی) تمام اتوماتیک کابیندار
دو درب(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی400/000/000*
D19اتوکلاو 500 لیتری (بیمارستانی) پرینتردار،
(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی500/000/000*
D20اتوکلاو 500 لیتری (بیمارستانی) پرینتردار،
دو درب(درب خورشیدی)کلاسB
ایرانی550/000/000*
کد 

 قیمت اتوکلاو ایرانی بیمارستانی

گراویتی

قیمتهای جدید (ستاره قرمز)
D21 اتوکلاو 130 لیتری(بیمارستانی) تمام اتوماتیک  گراویتیایرانی
D22 اتوکلاو 200 لیتری(بیمارستانی) تمام اتوماتیک گراویتیایرانی
D23 اتوکلاو 300 لیتری(بیمارستانی) تمام اتوماتیک گراویتیایرانی
کد 

تست اتوکلاو/اندیکاتور بیولوژیک

کمپانی

قیمتهای جدید (ستاره قرمز)
AF 1 اندیکاتور (تست) اتوکلاو کلاس 4 ( 500تایی) اروپایی350/000*
MA 2 اندیکاتور (تست) اتوکلاو کلاس 5 ( 100تایی) اروپایی750/000*
AF 3 اندیکاتور (تست) اتوکلاو کلاس 6 (200 تایی) انگلیسیبی چسب 350/000*
چسب دار 450/000*
4 FRاندیکاتور بیولوژیک استریلایزربخار یا اتوکلاو   (10 ویال)اروپایی450/000*
5 FRاندیکاتور بیولوژیک استریلایزربخار یا اسپور بخاراتوکلاو (10 ویال)انگلیسی900/000*
6 MAاندیکاتور بیولوژیک استریلایزرحرارت خشک یا فور (  هرعدد)ایتالیایی150/000*
7 AFاندیکاتور بیولوژیک استریلایزرحرارت خشک یا فور (  هر عدد)انگلیسی100/000*
8 AFاندیکاتور شیمیایی استریلایزرحرارت خشک یا فور (  100عدد)انگلیسی1/800/000*
9 LAکیسه قابل اتوکلاو ( بسته 25 عددی، 40*60)ایرانی120/000*
10 LAکیسه قابل اتوکلاو ( بسته 15 عددی، 60*100)ایرانی150/000*
11 MAPCD سه کاره بووی دیک ( شیمیایی و بیولوژیک)
جهت بررسی صحت عملکرد اتوکلاو بخار
process challenge Device
Steris
امریکا
کد 

 قیمت اتوکلاو خارجی آزمایشگاهی

کلاس Nقیمتهای جدید (ستاره قرمز)
F1اتوکلاو 18 لیتری (آزمایشگاهی) رومیزی
مدل MULTICONTROL
Certoclave اتریش
S2اتوکلاو 35لیتری (آزمایشگاهی)
مدل 1135
چینی
S3اتوکلاو50 لیتری (آزمایشگاهی)
مدل 1150
چینی
S4اتوکلاو 75 لیتری (آزمایشگاهی)
مدل 1175
چینی
KV5اتوکلاو 47 لیتری ( آزمایشگاهی)
مدل maxterile
Daihan
کره
200/000/000*
F6اتوکلاو 50 لیتری (آزمایشگاهی)
مدل FVG 1
Fedegari سوییس600/000/000*
F7اتوکلاو 140 لیتری (آزمایشگاهی)
مدل FVG 3
Fedegari سوییس800/000/000*
کد

 قیمت اتوکلاو خارجی رومیزی

کلاس Bقیمتهای جدید (ستاره قرمز)
KM8اتوکلاو 16 لیتری (دندانپزشکی)
مدل PRATIKA B ECO
Reverberi ایتالیا
B9اتوکلاو  18 لیتری (دندانپزشکی) کلاس B
مدل Sterilclave
Cominox ایتالیا
RS10اتوکلاو  18 لیتری (دندانپزشکی) کلاس B
مدل Onyx
Tecnogaz  ایتالیا
KM11اتوکلاو 23 لیتری (دندانپزشکی)
مدل serena
Reverberi ایتالیا
MB12اتوکلاو 23 لیتری (دندانپزشکی)
مدل Delmar
Prestige  انگلستان
RS13اتوکلاو 24 لیتری (دندانپزشکی) کلاس B
مدل E8 Med
Euronda ایتالیا130/000/000*
T14اتوکلاو 25 لیتری (دندانپزشکی)
مدل STERILAB
MMM
آلمان
P15اتوکلاو 32 لیتری (دندانپزشکی)
مدل OT-32 VS
Nuve
ترکیه
KM16اتوکلاو 60 لیتری ( کلینیکال )
مدل MƎDEA
Reverberi ایتالیا
I17اتوکلاو 63 لیتری (کلینیکال)
مدل COMPACT
Astell انگلستان500/000/000*

 

کمپانی reverberi ایتالیا یکی از کمپانی های تولید انواع اتوکلاو

فرم سفارش