جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

ویدئوها

ترشی سنج و شیرینی سنج میوه ها با رف...

رفرکتومتر ها در صنایع بسیاری کاربرد دارند که یکی از آن ها در صنایع کشاورزی می باشد. در ویدئو زیر ترشی سنج و شیرینی سنج میوه ها با رفرکتومترنشان داده می شود.