جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

محیط کشت میکروبی

رنگ آمیزی در باکتری شناسی...

رنگ آمیزی در باکتری شناسی رنگ آمیزی در باکتری شناسی برای بررسی و شناخت میکروارگانیسم ها استفاده می شود و یکی از مشخصات مهم باکتری ها که به شناسایی و شناخت آن ها کمک می…

راهنمای خرید محیط کشت...

راهنمای خرید محیط کشت راهنمای خرید محیط کشت مقاله ای است از باب اینکه بدانیم محیط کشت چیست و چگونه انتخاب کنیم؟ محیط کشت میکروبی  دارای مواد غذایی مورد نیاز برای رشد و تکثیر میکرو…

آگار و کاربردهای آگار...

آگار و کاربردهای آگار : آگار و کاربردهای آگار که به آن آگار-آگار نیز اطلاق می شود،یک محصول ژلاتین مانند است که دردرجه اول ازجلبک های قرمز Gelidium و Gracilaria ساخته شده است. این ماده…

پپتون و محیط کشت پپتون...

پپتون و محیط کشت پپتون پپتون و محیط کشت پپتون را چگونه بشناسیم؟ پپتون های جانوری شامل پپتون کوشت، پپتون جگر، پپتون ژلاتین و پپتون ها با منبع شیر مانند پپتون کازئین، پپتون لاکت آلبومین،…

محیط کشت کروم آگار

محیط کشت کروم آگار محیط کشت کروم آگار یا محیط کشت CHROMagar Rambach Agar اولین محیط کشت کروموژنیک برای تشخیص می باشد. این محیط  توسط دکتر A. Rambach در سال 1979 اختراع و ثبت شد.…