جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

محیط کشت میکروبی

رنگ آمیزی در باکتری شناسی...

رنگ آمیزی در باکتری شناسی رنگ آمیزی در باکتری شناسی برای بررسی و شناخت میکروارگانیسم ها استفاده می شود و یکی از مشخصات مهم باکتری ها که به شناسایی و شناخت آن ها کمک می…

راهنمای خرید محیط کشت...

راهنمای خرید محیط کشت راهنمای خرید محیط کشت مقاله ای است از باب اینکه بدانیم محیط کشت چیست و چگونه انتخاب کنیم؟ محیط کشت میکروبی  دارای مواد غذایی مورد نیاز برای رشد و تکثیر میکرو…

آگار و کاربردهای آگار...

آگار و کاربردهای آگار : آگار و کاربردهای آگار که به آن آگار-آگار نیز اطلاق می شود،یک محصول ژلاتین مانند است که دردرجه اول ازجلبک های قرمز Gelidium و Gracilaria ساخته شده است. این ماده…

پپتون و محیط کشت پپتون...

پپتون و محیط کشت پپتون پپتون و محیط کشت پپتون را چگونه بشناسیم؟ پپتون های جانوری شامل پپتون کوشت، پپتون جگر، پپتون ژلاتین و پپتون ها با منبع شیر مانند پپتون کازئین، پپتون لاکت آلبومین،…