جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

محیط کشت میکروبی

راهنمای خرید محیط کشت...

راهنمای خرید محیط کشت مقاله ای است از باب اینکه بدانیم محیط کشت چیست و انواع آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم انتخاب بهتری داشته باشیم.

رنگ آمیزی در باکتری شناسی...

رنگ آمیزی در باکتری شناسی برای بررسی و شناخت میکروارگانیسم ها استفاده می شود ویکی از مشخصات مهم باکتری ها است که به شناسایی آنها کمک می کند.

آگار و کاربردهای آگار...

آگار و کاربردهای آگار که به آن آگار-آگار نیز اطلاق می شود،یک محصول ژلاتین مانند است که در زمینه های مختلف غذایی و دارویی مصرف می شود.

پپتون و محیط کشت پپتون...

پپتون و محیط کشت پپتون نوعی پروتئین محلول در آب است که در مراحل اولیه شکست پروتئین در فرایند هضم تولید می شود..هلدینگ KTG ارائه دهنده آن