جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات مورد نیاز صنایع

تجهیزات آزمایشگاه نوشیدنی...

برای اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی در صنایع نوشیدنی از تجهیزاتی مانند گاز سنج، رنگ سنج ، phمتر ، پلاریمتر، رفرکتومتر، ویسکوزیمتر و ... استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاه آرد وغلات...

کمپانی ktg ارائه دهنده انواع تجهیزات آزمایشگاه های آرد وغلات می باشد که در انواع مختلف از کمپانی های ایرانی و خارجی با ضمانت و خدمات پس از فروش می باشند.

تجهیزات آزمایشگاه قند و شکر...

صنایع قند و شکر درآزماشگاه های کنترل کیفی خود دارای تجهیزاتی مانند رفراکتومتر، ساخاریمتر ، پلاریمتر و... می باشد که کمپانیktg ارائه دهنده آن ها می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه روغن...

تولید روغن خوراکی و سایر فرآورده ها نیاز به انجام آزمایشاتی دارد که در آزمایشگاه روغن و با تجهیزات خاص انجام می شود.کمپانی ktg ارائه دهنده این تجهیزات است.

تجهیزات آزمایشگاه لبنی...

برای تولید محصولات لبنی در کارخانجات، آزمایشگاه های کنترل کیفیت وجود دارد که تجهیزات خاصی برای اندازه گیری میزان چربی ، میزان پروتئین و ... مورد نیاز است.

تجهیزات آزمایشگاهی بسته بندی...

در کارخانجات بسته بندی تجهیزات آزمایشگاهی مخصوصی مانند تست عبور بخار آب ،تست فشار، تست سقوط و ... مورد نیاز می باشد تا میزان کیفیت محصولات سنجیده شود.

تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک...

در آزمایشگاه های برق و الکترونیک برای اندازه گیری میزان ولتاژو آمپر وپارامترهای دیگرو حفظ امنیت و استاندارد های دستگاه ها تجهیزات زیادی مورد نیاز است.

تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین...

صنایع رنگ و رزین نیزمانند سایرصنایع دارای آزمایشگاه های کنترل کیفی محصولات تولیدی می باشد که کمپانیktg ارائه دهنده تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه می باشد.
123