جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آب وپساب

PH متر چیست؟

PH متر چیست؟PH متر برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است.اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون نیاز دارند.