جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آب وپساب

پلی آلومینیوم کلراید...

پلی آلومینیوم کلراید : پلی آلومینیوم کلراید و بررسی کاربرد آن در حذف کدورت آب مقاله ای است که در اینجا مطالعه می فرمایید. هدف از این بررسی، مقایسه ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید با…

PH متر چیست؟

PH متر چیست؟ PH متر چیست؟ دستگاه PH متر ها معمولا دارای یک الکترود هستند که برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است. اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون…