دسته: محیط کشت سلولی

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید و پس از انتخاب مدل تماس بگیرید.
021-44276021-5

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

محیط کشت سلولی

محیط کشت سلولی به طور کلی منبع مناسبی از انرژی و ترکیباتی است که چرخه سلولی را تنظیم می کنند. یک محیط کشت معمولی از ویتامینها ,آمینو اسیدهای معدنی گلوکز و سرم تشکیل شده است و به دوصورت مایع و جامد است.

انواع محیط کشت  :

انوا ع محیط کشتهای متداول در کشت سلولی عبارتند از :

محیط کشتهای طبیعی :
مایعات بیولوژیکی : پلاسما , سرم, لنف
عصاره بافت : طحال , کبد , مغز استخوان
محیط کشتهای مصنوعی :
محیط کشتهای پایه : MEM , DMEM
محیط کشتهای پیچیده : RPMI1640 , IMDM

توضیح انواع محیط کشت

DMEM : همان محیط کشت پایه MEM است در مقایسه با آن از ویتامین ها و مواد معدنی بیشتری تشکیل شده است.

RPMI 1640 : محیط مناسب برای رشد سلولهای لنفوسیت و مونوسیت های خون محیطی است.

IMDM: فرم اصلاح یافته DMEM است و در مقایسه با آن مواد مغذی بیشتری دارد.

محیط کشت سلولی

کشت سلول :

کشت سلولی یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده در زیست شناسی سلولی و مولکولی است ، در این روش جداسازی سلول ها از بافت یک موجود زنده صورت گرفته و امکان دهی به انها که در تحت شرایط کنترل شده در شرایط آزمایشگاه در کنار مواد مغذی و فاکتورهای لازم شروع به تکثیر و رشد ونمو نمایند.

کاربرد مختلف کشت سلول :

1- مطالعه و بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژی سلول

2- بررسی اثار مواد و ترکیبات( مواد جهش زا , توکسین و هورمون بر سلول )

فازهای مختلف کشت سلول :

فاز ابتدایی (lag phase )
فاز رشد (Groth phase )
فاز سکون (stationary phase )
فاز Decline phase

در ادامه قیمت  انواع محیط کشتها توسط هلدینگ KTG ارایه می شود.