اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

تست اتوکلاو

استفاده از اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو  برای بررسی صحت انجام فرآیند استریلیزاسیون توسط دستگاه امری ضروریست.

هر ماده ای که دارای یک نشانه قابل مشاهده مانند تغییر رنگ ناشی از یک واکنش شیمیایی باشد، به عنوان اندیکاتور معرفی می‌شود.

انواع اندیکاتور‌ها عبارتند از:

اندیکاتور‌های استریل، اندیکاتور‌های شیمیایی و اندیکاتور‌های بیولوژی.

اندیکاتور‌های شیمیایی:

اندیکاتور‌ های شیمیایی اتوکلاوها و استریل کننده‌های بخار نقش مهمی در کنترل عملکرد دستگاه دارند. این شاخص ها به پارامتر‌هایی نظیر مدت زمان ، دما و بخار آب فرآیند استریل پاسخ می‌دهند. استفاده از اندیکاتور‌های شیمیایی بسیار آسان و ارزان قیمت می‌باشد.

از بین اندیکاتور‌های شیمیایی مختلف، نوار‌های شیمیایی بسیار محبوب هستند. این اندیکاتور‌ها بر اساس نوع عملکرد و سطح کیفی به 6 کلاس دسته بندی می‌شوند.

 اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 1 (به شکل نواری یا چسب)

در نوار اندیکاتور از جوهر حساس به گرما استفاده میشود.

اگر دما به 121 درجه سانتیگراد رسیده باشد این نوار تغییر رنگ می دهد.

تغییر رنگ ندادن اندیکاتور نشان می‌دهد که فرایند استریلیزاسیون به درستی صورت نگرفته است.

تغییر رنگ چسب اتوکلاو، به معنای درست انجام شدن عمل استریلیزاسیون نیست.

گرچه این نوار، استریلیزاسیون داخل محموله را نشان نمی‌دهد، اما نتایج خوبی را به شما ارائه می‌دهد.

به وسیله نوار اندیکاتور می‌توان از رسیدن دمای محموله به 121 درجه اطمینان حاصل کرد.

در هر فرایند استریلیزاسیون باید از چسب اتوکلاو استفاده شود تا صحت دمای 121 درجه سانتیگراد را تایید کند.

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 2

کلاس 2 این اندیکاتور‌ها برای تشخیص تست‌هایی خاص نظیر Bowie-Dick استفاده می‌شود.

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 3

اندیکاتور‌هایی که فقط قادر به کنترل یک پارامتر هستند. مانند اندیکاتور‌های پلاسما.

کلاس 4 

جز نشانگرهای چند پارامتری محسوب می‌شوند چون توانایی کنترل حداقل دو پارامتر مثل دما و زمان را دارند.

تست اتوکلاو 4 به شکل نواری دوبل است .از روی خط چین میانی می توان آن را به دو اندیکاتور تقسیم نمود.

این تست نواری در دونوع لمینیت دار و بدون لمینیت تولید می شود.

 

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاواندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاواندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

کلاس 5 

در روش بخار ،پیشرفته ترین نوع اندیکاتور کاغذی ،اندیکاتور کلاس 5 است.

اندیکاتور کلاس 5 معادل یک اندیکاتور بیولوژیک بخار عمل می کند و هر سه فاکتور دما،بخار و زمان را در نظر می گیرد.

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاواندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

کلاس 6 

اندیکاتورهای کلاس 6 به پارامترهای دما و زمان و اشباع بخار آب حساس هستند و

به منظور بررسی مطابقت سیکل انجام شده با تنظیمات اصلی سیکل است.

اندیکاتور‌های شیمیایی بر اساس تغییرات شیمیایی عمل می‌کنند و

ازنوع پیشروهنده هستند. این اندیکاتور ها از نظر دما و زمان چند نوع هستند ولی

تفسیر پاسخ آنها در انتهای آسان است و نیازی به حدس و گمان نیست.

با توجه به نوع استریل کننده و ابزار، اندیکاتور مناسب می بایست انتخاب شود.

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

نوع اول در دمای 134 درجه سانتی گراد نیاز به 3/5 دقیقه زمان فاز استریلیزاسیون در یک سیکل دارد

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

دوم در دمای 134 درجه سانتی گراد نیاز به 4 دقیقه زمان فاز استریلیزاسیون در یک سیکل دارد

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

 سوم در دمای 134 درجه سانتی گراد نیاز به 5 دقیقه زمان فاز استریلیزاسیون در یک سیکل دارد

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

 چهارم در دمای 134 درجه سانتی گراد نیاز به 7 دقیقه زمان فاز استریلیزاسیون در یک سیکل دارد
اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو
 پنجم در دمای 134 درجه سانتی گراد نیاز به 4 دقیقه و در دمای 121 به 12 دقیقه زمان برای تغییر رنگ در یک سیکل دارد
اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو
 ششم در دمای 134 درجه سانتی گراد نیاز به 7 دقیقه و در دمای 121 به 20 دقیقه زمان برای تغییر رنگ در یک سیکل دارد

 

برای پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار در دمای فقط 121 درجه سانتی گراد می توان از دو نوع 15 دقیقه ای و 20 دقیقه ای استفاده کرد

تصویر مرتبط با اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو در سایت هلدینگ KTG

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

اندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

مطمئن ترین نوع اندیکاتور‌های اتوکلاو، شاخص های بیولوژیکی هستند.

این نشانگر‌ها جمعیت استاندارد شده از اسپورهای باکتریایی مقاوم مانند

باسیلوس استئاروترموفیلوس برای اتوکلاوهای بخار و باسیلوس آتروفئوس برای اتوکلاوهای اتیلن اکساید هستند.

این باکتری به صورت اسپور بر روی نوار چسب و یا به شکل محلول در شیشه های آمپول بسته بندی شده است. تست اسپور کامل بودن چرخه استریلیزاسیون برای از بین بردن میکروارگانیزم ها را مشخص می کند .عملکرد اندیکاتور بیولوژیک در فرایند استریلیزه کردن دقیقتر است.

این تست در هر بار استفاده از اتوکلاو باید مورد استفاده قرار بگیرد. بهترین حالت این است که این اندیکاتور در داخل محموله ای قرار بگیرد که قرار است استریلیزه شود .بهتراست که محموله مورد نظر در مرکز دستگاه اتوکلاو قرار داشته باشد.

در هر بار استریل کردن اندیکاتورهای بیولوژیک باید مورد استفاده قرار بگیرند، به ویژه اگر زباله بیولوژیک تولید می کنید.

نحوه استفاده ازاندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو

زمانی که از Geobacillus stearothermophilus به شکل آمپول استفاده می کنید باید آمپول هر محموله را علامت گزاری کنید. به این منظور از برچسب هم می توان استفاده کرد.

پس از اتمام برای خنک شدن محموله داخل اتوکلاو 10 دقیق تامل کنید. سپس آمپول را بشکنید. اندیکاتور استریل شده  و یک اندیکاتور مرجع را در دمای 55 درجه سانتیگراد در داخل انکوباتور قرار دهید.

مدت زمانی که قرار است این نمونه ها در انکوباتور بمانند توسط شرکت سازنده مشخص شده است. وقتی مدت انکوباسیون تمام شد، تغییر رنگ اندیکاتوری که در اتوکلاو قرار گرفته را بررسی کنید.

اگر اسپورها در اتوکلاو غیر فعال شده باشند، هیچ تغییر رنگی مشاهده نخواهید کرد. اما اگر این اندیکاتور تغییر رنگ داده باشد و یا مایع آن تیره و کدر شده باشد، به این معناست که فرایند استریل کردن در اتوکلاو به درستی انجام نشده است.

واین نشان می دهدکه در انکوباتور رشد باکتری اتفاق افتاده است.

همچنین اگر اندیکاتور مرجع، در انکوباتور هیچ تغییر رنگی نداشت، یعنی اندیکاتور از ابتدا قابل استفاده نبوده است.

PCD سه کاره بووی دیک ( شیمیایی و بیولوژیک)

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

PCD سه کاره بووی دیک ( شیمیایی و بیولوژیک) یا همان process challenge Device

جهت بررسی صحت عملکرد اتوکلاو بخار و طبق استانداردهای ASTM/ST79 و ISO11140  وتاییدیه FDA 510 (K

تولید می شود.

طول PCDتست اتوکلاو 20 سانتی متر است و جهت بررسی عملکرد انواع تست اتوکلاو بخار می باشد.PCD تست اتوکلاو چند منظوره است و به دو روش استفاده می شود.

کاربرد اول برای انجام تست بووی دیک اتوکلاو است و کاربرد دوم به منظور به چالش کشیدن آزمون چرخه استریلازیسیون با اندیکاتور های شیمیایی کلاس 6و5 و اندیکاتور بیولوژیک است.

PCD تست اتوکلاو ساخت کمپانی STERIS می باشد و در دمای 121 تا 135 درجه سانتیگراد در استریلایزرهای پیش خلاءقابل استفاده برای انواع تست اتوکلاو است.

درصورت برقرار نبودن شرایط لازم اندیکاتور به این شکل پاسخ می دهد.

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

اگر شرایط خروج هوا به درستی ایجاد شود این نتیجه را می بینیم.

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو

تست اتوکلاو

اگر به دنبال تایید درستی عملکرد دستگاه خود هستید، باید از تست های اتوکلاو موجود استفاده نمایید. اندیکاتورهای اتوکلاو دارای کلاس و رده های مختلفی می‌باشند. با داشتن اطلاعاتی در مورد نوع اتوکلاو خود، از تست اتوکلاو مناسبی استفاده نمایید.

استفاده از انواع اندیکاتورها برای صحت انجام فرآیند پاکسازی دستگاه.

برای اطلاع از قیمت اتوکلاوها می توانید مطلب صفحه لیست قیمت اتوکلاو را مطالعه نمایید.

همچنین اندیکاتورهای انگلیسی محصول کمپانی Browne  را نیز مشاهده کنید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

Admin
Admin

این پست دارای 2 نظر است

  1. حمیدرضا

    اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو کلاس 5 هر سه فاکتور دما-بخار و زمان را در نظر میگیرد؟

    1. Admin

      بله همینطور است که می فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

کدورت سنجی
مقالات
sobhani

کدورت و کدورت سنجی

کدورت و کدورت سنجی کدورت و کدورت سنجی یکی از پارامترهای اندازه گیری در آنالیز آب است هنگامیکه آب کدر میشود و یا شفافیتش کاهش

ادامه مطلب »
کجلدال و کاربرد آن
مقالات
sobhani

کلدال یا کجلدال چیست؟

کلدال آزمایشگاهی مهم‌ترین و استاندارترین روش که توسط جامعه شیمی و بیوشیمی برای اندازه گیری میزان نیتروژن موجود در نمونه‌های مختلف پذیرفته شده و استفاده

ادامه مطلب »
Cod متر چیست؟
مقالات
sobhani

COD متر چیست؟

COD مترچیست ؟ جهت اندازه گیری ظرفیت آب برای مصرف اکسیژن به منظور تجزیه مواد آلی و اکسیداسیون مواد شیمیایی معدنی مانند آمونیاک و نیتریت 

ادامه مطلب »
تاکومتر چیست؟
مقالات
sobhani

تاکومتر چیست؟

تاکومتر چیست؟ تاکومتر یا دور سنج لیزری و تما مدل DT2268، ساخت کشور تایوان می باشد. خوب است بدانیم که واژه تاکومتر از ترکیب دو

ادامه مطلب »