جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کشت سلول

چرا سلول ها کشت داده می‌شوند:

در کشت سلول اهدافی مانند نحوه رشد سلول، نیاز‌های غذایی و علل توقف رشد سلول بررسی می‌شوند.

برای بررسی چرخه رشد سلولی، کنترل رشد سلولهای سرطانی نیاز به کشت سلول در خارج از بدن می‌باشد.

به کمک کشت سلول می‌توان سلول‌های همسانی تولید کرد و فعالیت‌هایی مانند تکثیر DNA, سنتز RNA, سنتز پروتیین و متابولیسم سلول را مطالعه نمود.

محاسن کشت سلولی عبارتند از:

تولید بسیاری از سلولهای همسان جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی، بیولوژی و پزشکی 

استفاده از سلولهای کشت داده شده در مهندسی بافت، بافت سه بعدی، ژن در مانی و الکتروپوریشن

بررسی تغییرات ژنتیکی و بیوشیمیایی با تحت تاثیر قرار دادن سلولهای کشت داده شده در برابر داروها، مواد شیمیایی و امواج ماوراء بنفش

کشت سلولی نسبت به نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و کار بر روی آنها هزینه کمتری دارد.

سلولهای کشت داده شده را میتوان به صورت منجمد نگهداری کرد در نتیجه باعث حفظ سرعت رشد و ترکیبات ژنتیکی سلولها می‌شود و همچنین این

سلولها دارای قابلیت ذوب کردن در زمان مناسب می‌باشند و از پیر شدن سلولها جلوگیری می‌شود. 

کشت سلول :

کشت سلولی یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده در زیست شناسی سلولی و مولکولی است ، در این روش جداسازی سلول ها از بافت یک موجود زنده صورت گرفته و امکان دهی به انها که در تحت شرایط کنترل شده در شرایط آزمایشگاه در کنار مواد مغذی و فاکتورهای لازم شروع به تکثیر و رشد ونمو نمایند.

فازهای مختلف کشت سلولی :

فاز ابتدایی (lag phase )
فاز رشد (Groth phase )
فاز سکون (stationary phase )
فاز Decline phase